sad_pvnDMEs57q

هودی san/ben

ناموجود


 • هودی بافت وارداتی 

  این کار سایزبندی دارد:

  سایز 1:دور سینه در حالت عادی 96 و در حالت کشسانی 114 میباشد.  دور بازو در حالت عادی 34 و در حالت کشسانی 40 میباشد.قدکار 63

  سایز2:دور سینه در حالت عادی 98 و در حالت کشسانی 124 میباشد.  دور بازو در حالت عادی 36 و در حالت کشسانی 44 میباشد.قدکار64

  سایز3:دور سینه در حالت عادی 104 و در حالت کشسانی130 میباشد.  دور بازو در حالت عادی 38 و در حالت کشسانی 44میباشد.قدکار 69

  سایز 4:دور سینه در حالت عادی108 و در حالت کشسانی 132 میباشد.  دور بازو در حالت عادی 39 و در حالت کشسانی 42 میباشد.قدکار 70

  سایز5:دور سینه در حالت عادی 112 و در حالت کشسانی 140 میباشد.  دور بازو در حالت عادی40 و در حالت کشسانی 42 میباشد.قدکار 72

 • برای ارسال نظر باید عضو شوید